top of page

Årets siste doningÅrets siste stor doning på golfbanen.


Vi ønsker å benytte oss av det flotte været til å felle masse trær samt kappe ned masse små busker og kratt på hull 1. Vi er allerede i gang og vil fortsette fredag, lørdag og søndag. Masse småkratt og kjærr skal ryddes nedover langs hele hull 1 på begge sider fra utslagene og helt frem til greenen. Vi skal også felle alle trærne som står nedenfor greenen på hull 1 mot vedplassen til Mikal Martin. Dette for å åpne opp slik at solen slipper bedre til og for å minske all løvfall som legger seg på banen på nedre del og hindrer god gressvekst på fairway og rough.


Vi trenger hjelp til både å bruke ryddesag, motorsag og noen som samler kvist og småbusker i dunger som senere kan samles sammen til et stort bål.

Vi har tilgjengelig 2 ryddesager samt 1 motorsag. Ta gjerne med motorsag hvis du har.


Store trær som felles må vi kviste før vi vinsjer disse inn til samlingsplass med stortraktoren til Mikal Martin.

Det vil bli produsert ved til salgs av de store trærne som vi feller, og her er det mulighet til å tjene inn noen kroner til klubben.


Det er bare å møte opp. Oppstart vil være kl. 10.00 fredag, lørdag og søndag.

Vi har også i dag tatt en del irriterende trær rundt om på banen for å åpne litt mere opp samt gi bedre oversikt fremover.

Vi har fortsatt kaffe å by på oppe på klubbhuset.

bottom of page