top of page

Årsmøte Polarsirkelen Golf

Årsmøte i PG vil bli avholdt tirsdag 19. mars 2024


Tid. kl. 19:00

Sted: Polarsirkelen VGS.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn til styret senest to uker før årsmøte dato.


Saksdokumentene for møtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside senest en uke før årsmøte dato.


Sett av tid og sted :-)


Vennlig Hilsen

Styret Polarsirkelen Golf

 

bottom of page