top of page

Årsmøte utsettes inntil videre!

Styret i Polarsirkelen Golf vedtok i dag å utsette det planlagte årsmøtet pga Coronaviruset til inntil videre. Dette etter anbefaling fra Norges Golfforbund:


"Til Golfklubbene:

Klubbenes medlemmer reiser mye i golfsammenheng, vi har mange eldre medlemmer og årsmøtene avholdes ofte i trange rom.

Generelt vil NGF derfor anbefale klubber, som ikke allerede har avholdt sitt årsmøte, om å utsette det. Kravet om å holde det innen 31.3 er satt av Idrettsstyret. Vi har grunn til å tro at det vil bli opphevet og da er kravet i NIFs lov at det må avholdes innen 30.6."


Det vil komme ny innkalling så snart dette endrer seg.


Styret 11.03.2020

bottom of page