top of page

Årsmøte utsettes inntil videre!

Styret i Polarsirkelen Golf vedtok i dag å utsette det planlagte årsmøtet pga Coronaviruset til inntil videre. Dette etter anbefaling fra Norges Golfforbund:


"Til Golfklubbene:

Klubbenes medlemmer reiser mye i golfsammenheng, vi har mange eldre medlemmer og årsmøtene avholdes ofte i trange rom.

Generelt vil NGF derfor anbefale klubber, som ikke allerede har avholdt sitt årsmøte, om å utsette det. Kravet om å holde det innen 31.3 er satt av Idrettsstyret. Vi har grunn til å tro at det vil bli opphevet og da er kravet i NIFs lov at det må avholdes innen 30.6."


Det vil komme ny innkalling så snart dette endrer seg.


Styret 11.03.2020

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Comments


bottom of page