top of page

BanestengingFra og med førstkommende mandag 9.okt, vil banen, treningsgreen og driving range være stengt for i år.

Vi har nå luftet alle greener og alle fairwayer. Greenene er også sprøytet mot sopp og andre sykdommer. En sprøyting til gjenstår, og vil bli tatt når forholdene ligger til rette for det. Dette vil gi greenene de beste forutsetninger for å overleve vinteren på en god måte. Det samme gjelder fairwayer.


Turnering i dag kan gå som planlagt under forutsetning av at det ikke kom frost i natt, og at banen forøvrig er spillbar. Greenene er ekstra sårbare på denne tiden av året, så siste sjekk på disse blir før turneringen starter. Er det ikke forsvarlig med spill, stenges banen der og da, men vi håper turneringen lar seg gjennomføre. Stemmer været med værmeldingen, så skal dette gå bra. Ingen fare når nedbøren kommer som regn og ikke snø.


Ellers takker vi i apparatet rundt banen for i år, og takker også alle medlemmene for en trivelig sesong med masse flott vær og gode spilleforhold på en slett ikke så verst bane med veldig bra greener stort sett hele sesongen.


Vi i banekomiteen med hjelp av overivrige seniorer, skal bruke neste uke på å stenge ned anlegget med masse små oppgaver som skal utføres. Driving range tømmes for baller, sikkerhetsnett skal ned og lagres, alle fairwayer skal gås over for steinplukking etter luftingen, oppslåtte torver skal legges på plass igjen, og disse kan det se ut som om det er mange av, dessverre. Vi skal også gå over alle greener for å ta glemte nedslagsmerker som det også bruker å være en god del av. I tillegg skal hullflagg, koster og river tas inn og alle søppeldunker skal tømmes.


Heldig vis for alle oss medlemmer, så er ikke golfsesongen nødvendig vis over til tross for stenging av banen. Polarsirkelen Golf har et flott innendørs senter på Selfors hvor alle kan spille golf på våre simulatorer. Og det uten lue og regnklær.

Takk for i år.

bottom of page