top of page

Møteplan for styret i Polarsirkelen Golf

For at medlemmene enklere skal kunne holdes orientert om styrets arbeid i kommende sesong har styreleder og nestleder utarbeidet en møteplan for året.

Styret skal etterstrebe å gjennomføre møter etter planen, men tar forbehold for små endringer ved behov eller stort frafall etc.

Bakgrunnen for en slik plan er at medlemmer og komiteer skal få tilstrekkelig tid og mulighet til å fremme sine saker for styret, og vi mener at dette bidrar til en bedre behandling av de saker som er på agendaen for hvert møte.

Vi ønsker også i den anledning at man forsøker å oversende de saker en måtte ønske fremmet i god tid før styremøtene avholdes, slik at styremedlemmene også får muligheten til å gjøre seg godt kjent med sakene før det behandles ved styremøte.

Møteplan for styret i Polarsirkelen Golf:
  • 1: Uke 18

  • 2: Uke 24

  • 3: Uke 34

  • 4: Uke 40

  • 5: Uke 49

På vegne av styret i Polarsirkelen Golf

Patrick Mattson

Nestleder

Comentarios


bottom of page