top of page

Referat fra medlemsmøtet 14.10.2020

Referat fra medlemsmøtet 14.10.2020

Polarsirkelen Videregående Skole


Saker som ble informert om, og diskutert:

 • Simulatorer og HIO Mo

 • Informasjon om den økonomiske situasjonen i klubben

 • Medlemmer

 • Gjennomførte prosjekter

 • Fremtidige prosjekter

 • Dugnader

 • Eventuelt


Simulatorer

Vi fikk et tilbud fra HIO Mo om å kjøpe ut aksjonærene for den summen de hadde lagt inn i aksjekapital i firmaet. Dette beløper seg til en sum på kr. 110.000,- minus de aksjene Polarsirkelen Golf eier allerede, altså blir kjøpesummen kr. 105.000,-

Styret har sett på andre alternativer, også de forslag til nykjøp som er kommet på bordet.

Styret har på bakgrunn av dette, tatt en beslutning:

 • Polarsirkelen Golf kjøper HIO Mo med de likvider som finnes i firmaet pr. 01.01.2021

 • Vi finner det økonomisk forsvarlig å gjennomføre kjøpet, og drifte videre med de simulatorer som finnes i senteret pr.d.d.

 • Styret foreslår også at simulator senteret driftes som eget firma i en periode, frem til eventuell gjeld er nedbetalt.

 • Uten gjeld er det mer økonomisk riktig å legge ned aksjeselskapet for å kunne få de skattemessige fordelene av et idrettslag.

 • Styret ønsker derfor at valgkomiteen setter seg sammen, og forsøker å finne en komité som kan drifte senteret på vegne av Polarsirkelen Golf.


Det vil igjen si at vi kan gratulere medlemmer i Polarsirkelen Golf, som nye eiere av Golfsimulatorer og det som ellers hører med i firmaet HIO Mo.


Informasjon om den økonomiske situasjonen i klubben.

Sigmund informerte om situasjonen, vi har for tiden en god økonomi, den ble bedre enn hva vi så for oss tidligere, når C-19 kom inn over landet.

Medlemsrelaterte inntekter, sponsorinntekter etc. ligger på rundt 1.7 mill. Mens utgiftene for drift o.l. er kommet opp i ca. 1.2 mill. Vi venter inn en utbetaling fra Kommunen i form av støtte til garasjebygget.

Ubetalte medlemskontingenter er pr.d.d. på 58.625,-

(Ca. tall da jeg ikke husker eksakte tall i skrivende stund)


Medlemmer

Vi kan se av vedlagt liste, at vi nå har en medlemsmasse på 266 personer. Ikke alle er betalende medlemmer, da vi ennå har en del sponsormedlemmer, og noen har fått noen gode avtaler ved deltakelse på VTG kurs nå i høst.Vi har også dette året fått en fin økning i medlemsmassen, hele 49 nytegninger pr.14.10.-20 Noe vi tror må være en rekord.


Gjennomførte prosjekter

Noen av prosjekter som er gjennomført i år:

Bagrom, delvis ferdig. Her gjenstår brakke 2, da vi skal benytte innredning fra klubbhuset, til å innrede den brakken. De som har utstyr i klubbhuset, bes om å tømme dette, og eventuelt ta utstyret hjem for vinteren.

Stor takk til seniorgruppa, som har jobbet godt med dette.


Delvis rydding av kvist og skog

Mye skog har nå begynt å henge litt lavt, også litt inn over spillefelt. Mange mener nok at man ikke skal ligge så langt ut i spillefeltet, men, vi er vel flere enn undertegnede som havner litt vel langt ut i feltet til tider. Det er utført litt kvisting/skoging rundt green på 3, og utslag gult på hull 4. Mer å ta av her, så det kommer vi tilbake til.


Parkeringsplass

Vi har fått anlagt en ny parkeringsplass, dette var ment som et tillegg til den allerede opparbeidede parkeringsplassen ved klubbhuset, og forsøke å unngå parkering i grøntområdet mellom klubbhuset og putting green.


Grøfting av området rundt veien

Anleggsservice har sponset oss med dette arbeidet som er utført rundt og langs med veien. De har anlagt møteplasser og tatt opp grøfter, tatt opp, og renset stikk renner. Dette for å forsøke å unngå at veien blir vasket bort ved nedbør.


Rydding ved avkjøring

Det er åpnet og ryddet litt ved avkjøringen nede ved veien til Altermarka, her har Mikal Martin stått for ryddinga.


Skilt

«Nye» skilt ved veien, som viser logo og riktig vei til Golfparken.


Treningsområdet for nærspill

Sigmund har jobbet hardt med å få dette på plass før vinteren.TRENINGSOMRÅDE FOR NÆRSPILL

Greenen er nå klar for å såes inn til våren.

Det er lagt ut singel og grus for drenering.

Vekstmasse på 15 cm.

Greenen skal ikke være en putting green men såes inn med fairwaygress,og klippes på 10 mm.

Områdene ellers vil bli klippet som fairway og rough.

Det er også planer om en gapahuk I området.Benker

Vi har fått opp ny benker fra Betongen, disse skal settes ut på egnede steder, når det bare blir enighet om hvor.


Fremtidige prosjekter
 • Anleggsservice vil fortsette arbeidet med å forbedre veien, det skal legges masse på veien slik at den blir kjørbar for andre enn de som har traktor.

 • Stein eller lignende skal på plass foran klubbhuset, der det nå ser ut som en grøft. Dette ble klargjort for forstøtningsmur, men det viste seg at det ikke var nok stein til prosjektet, og det ble da stående på det viset det står nå.

 • En del skoging/ kvisting skulle vært utført rundt banen. Noen eksempler:


Trær som hindrer solen å nå frem til greenen skulle vært lagt ned ved green på hull 5.


Tatt ned noen grener som henger inn over spille området langs med spillefeltet på hull 5, etter dalen.


Greiner som henger inn over spillefeltet langs kanten på hull 5


Flere områder med greiner som henger inn over spillefeltet, dette på hull 4


Eventuelt

Vi åpner for spørsmål:


Hvor er Martin i de fremtidige planer? Kan han eventuelt sendes på kurs?

Martin er absolutt med i våre fremtidige planer, om han skal skoleres gjennom klubben, vi har ikke lagt noen planer for skolering, men er åpen for å se nærmere på dette.

Eventuelt legge til rette for et utvidet samarbeid med golfklubber i nærheten, Helgelang golfklubb og Salten golfklubb kan kanskje være interessante klubber å samarbeide med i så måte.


Informasjonsflyt i klubben

Styret holder vist nok kortene for tett til brystet, når det gjelder å informere om hva som skjer i klubben. Informasjon fra styremøter og lignende bør komme fortere ut til medlemmer. Her er vel bare spørsmål om hvordan. Det legges ut noe informasjon på facebook, og noe på hjemmesiden.

Vi tar dette til etterretning, og vil forsøke å få lagt ut informasjon fra styremøter o.l. så fort det lar seg gjør. Men at vi som sitter i styret skal besørge at alle medlemmene skal få informasjonen ut over det å legge det på nettidene våre, det syns i hvert fall undertegnede blir vel mye jobb for en. Her må andre gjerne komme på banen med måter å dele på.

Det er også mulig at medlemmer selv søker informasjon, når det er ønskelig.


Plan for nyinvesteringer

Når det gjelder maskinparken, er det noen planer for nyinvesteringer, klipper o.l.

Vi har i styret, ikke lagt noen planer for nyinvesteringer p.d.d. Sigmund skrur og reparerer på det vi har, det er montert nye aggregater på klippere, og en del deler byttes på det utstyret som finnes.


Røtter, nederst på femmeren før dalen

Kan vi gjøre noe med dette, det stikker opp en del røtter i området, som kan være direkte helsefarlig å slå i, om man er uheldig å havner i det området.

Forslag om å fylle på masse, og eventuelt legge torv på, slik at man ikke behøver å vente på at det skal vokse opp nytt gress. Vi ser på løsninger for dette.


Styret takker for et trivelig gjennomført møte, med gode tilbakemeldinger og diskusjoner. Vi håper på flere slike møter i fremtiden.


For Styret

Stein F. Tørresvold

Nestleder

Comments


bottom of page