top of page

Referat styremøte 18.05.2022

Dato: 18.05.2022

Sted: Polarsirkelen Golf, klubbhus


Styremedlemmer for møtte
 • Thor Arne Linder

 • Knut Jøran Sjøvoll

 • Sigurd Hognestad

 • Patrick Mattson

 • Geir Andre Nilsen

 • Mads Myrvang Rødsjø

Styremedlemmer som ikke møtte
 • Kristin Haaland

 • Kenneth Ekman

 • Lajla Hortman

Ansatte som møtte
 • Sigmund Kjelstad

 • Jonas Alvsing


Sak 12/22

Godkjenning av referat fra sist møte.


Sak 13/22

Ref sak 6/22 - Kontor for økonomileder

Etter siste styremøte har styret mottatt innvendinger fra senior-, BUA-, og banekomiteen i hovedsak for manglende kommunikasjon med involverte komitelederer og at det er uheldig å benytte mye av klubbhuset til kontor. Lederen av BUA-komiteen har også ytret at det ville være en fordel å kunne benytte sofakroken som et sekretariat under turneringer, da det er flere vinduer rette mot banen. Styret gjennomførte en befaring og besluttet at halve kroken benyttes til kontor for sportslig leder, da han har mindre plassbehov enn hva økonomi- og driftsleder har, samt at det da kan benyttes av turneringskomiteen.

Sigmund informerer Georg Hopaneng som har påtatt seg å utføre arbeidet vederlagsfritt. Prolink har også sagt seg villige til å avse brukt kontormøblement for formålet. Styret erkjenner at det er mangelfull kommunikasjon rundt denne saken, og tar kritikken til etterretning. Vedtaket var enstemmig.


Sak 14/22

Referatsak fra banekomiteen

Styret har mottatt informasjon fra banekomiteen om at Mikal Martin fratrer som leder. Han ønsker fortsatt å bidra i komiteen, men ikke som leder. Ronny Forslund har sagt ja til å overta ledervertet.


Sak 15/22

Kaffemaskin og vendormaskin

Sigmund informerer om at kaffemaskin vil være på plass til åpning av banen. Vendormaskinen er ca. 2 uker unna og vil kunne være på plass innen begynnelsen av juni.


Sak 16/22

Medlemsdag

Jonas og Sigmund planlegger medlemsmøte hvor komiteene inviteres til å fortelle om sine planer. Appen GLFR lanseres og Proshop er åpen for medlemmer, med gode priser og mulighet for å teste utstyr på bane og range.


Sak 17/22

Status sportslig aktivitet

Jonas informerer om fullt kurs på første VTG. Videre har juniorkomiteen bra aktivitet.


Sak 18/22

Status økonomi

Fremdeles er det mye utestående av fakturerte medlemskontigenter. I tillegg jobbes det med generalsponsoren, da Sparebank 1 Helgeland ikke lenger er med på samme avtale som sist. Sigmund jobber med alternative sponsorer. Informerer mer på neste styremøte.

Siste innlegg

Se alle

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Comments


bottom of page