top of page

Referat styremøte 23.04.2023

Dato: 23.04.2023

Sted: Strand Shipping


Styremedlemmer som møtte
  • Mads Myrvang Rødsjø

  • Chris Linder

  • Tanja Sakariassen

  • Einar Andersen

  • Roger Halsen

  • Stein Frode Tørresvold

  • Sigurd Hognestad

Varamedlemmer
  • Peter Østberg

  • Lajla Silvana Hortmann


Saksliste:

Sak 11/23 Varelager av Golfutstyr

Jmfr sak 05/23

Kravet fra Golf Nordic v/Tore Halvorsen på kr 41.339. Av dette er det betalt kr 22.713. I tillegg er det påløpt gebyrer på kr 11.000. Totalt utestående krav fra Golf Nordic kr 39.960. Innkjøpsprisen på utstyret beløper seg til kr 28.578.

PG overtar lageret og vil legge dette ut for salg på Kick off samling. Øvrig utstyr vil bli brukt som premier ved stevner.


Sak 12/23 Likviditet

Situasjonen er fortsatt presset. Kontakt med leverandører for å få utsatt forfallsdato. Fakturert samarbeidsavtale med Evry og purret opp forfalt fordring på Merkantil Consult. Samlet leverandørgjeld + kr 80.000, herav NGF på ca 53.000.

Krav på kontingent er nå fakturert.

Vi forventer bedre likviditet fremover.

Fortsatt gjenstår det noen oppgaver for å få tilgang til alle systemer.


Sak 13/23 Kick off

Det blir Kick off på Meyergården 10 mai.

Aktuelle saker som vil bli presentert overfor medlemmene vil være;

- Alteren 2 0

- Presentasjon fra styret, planer, økonomi

- Tentativ åpningsdato på Alteren

- Golfvert

- Salg av golfutstyr

- Booking på Golf Box

- Informasjon fra komiteene

Neste styremøte 02.mai kl 19;00 på Polarsirkelen VGS.

På dette møtet vil detaljene rundt Kick off bli utarbeidet.

Møteinnkalling er sendt til styret og komitelederne.


Sak 14/23 Strategiplanen

Styret startet arbeidet med revidering av strategiplanen.

Innspill til revidert stategiplan;

- Sterkere satsning på sosiale mediaer

- Revidert målsetting for medlemsvekst

- Hvordan beholde medlemmer i klubben

- Endring av pris på VTG kurs og kontingent

- Dugnad vs Fadderordning


Sak 15/23 Diverse

- Svinn på salg av varer.

Hvilke tiltak kan iverksettes. Ansv Einar


- Post til PG

All post sendes ; post@polarsirkelen-golf.no


- Kommunikasjon

Det må anskaffes nettilgang til PG på Alteren Ansv Roger


- PGS

Dagens bookingsystem fungerer dårlig.

Vi ønsker at Golf Box blir vårt fremtidige system.

Det er behov for en gjennomgang på utstyr, salg, drift mm Ansv ChrisSiste innlegg

Se alle

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Comentarios


bottom of page