top of page

Referat styremøte 31.08.2021

Dato: 31.08.2021

Sted: Møterom Prolink International AS

Styremedlemmer som møtte
  • Geir Nilsen,

  • Knut Jøran Sjøvoll

  • Mads Myrvang Rødsjø,

  • ørgen Hjelle

  • Patrick Mattson

  • Ørjan Klausen

Styremedlemmer som ikke møtte
  • Thor Arne Linder

Varamedlemmer deltok ikke på møtet


Sak 30-21: Gjennomgang av forrige referat

Referat gjennomgått uten innvendinger.


Sak 31-21: Booking i golfbox

Booking av tider for seniorspillere:


Forslag til vedtak: Knut Jøran kontakter turneringskomite for å legge inn forespørsel om at det bookes tid til seniorspillere på mandager.

Vedtak: Stemmer for 6 Stemmer mot 0.


Sak 32-21 Dugnad klubbhus

Forslag til vedtak: Vedrørende dugnadsarbeid vil slikt arbeid ikke kompenseres økonomisk i noe format.


Vedtak: Stemmer for 6 Stemmer mot 0.


Eventuelt:

Saker hva angår Polarsirkelen Golf sin simulatordrift/golfsenter, så skal komite melde sine behov og være begrunnet i tildelt budsjett, med referanse til tidligere referat fra styret.


På vegne av styret i Polarsirkelen Golf

Jørgen Hjelle

Styremedlem

コメント


bottom of page