top of page

Tilleggsinformasjon vedrørende golfbiler

Vi åpner for bruk av golfbiler igjen, men: Vi stenger for bruk på dager med mye regn. Blir fortløpende vurdert. Hvis alle følger all merking på banen som er gjort med skilt og hvit markerings spray, samt kjører aktsom, kan dette gå bra. Hvis ikke blir det stoppet igjen.


Kan også bli aktuelt og kun tillate kjøring i perioder for de som kan forevise legeerklæring. Dette under forutsetning at forholdene tillater dette. Stenging og åpning av Eagl appen vil kun vises i denne appen fremover da stenging/åpning kan skje på kort varsel.


Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Comments


bottom of page