top of page
Golf Ball Basket

KJØPSVILKÅR

Kjøpsvilkår

Avtalevilkår ved bestilling av greenfee, turnering eller simulatortimer

Innledning

Ved bestilling av greenfee, turnering, simulatortimer via Golfbox aksepterer bestiller denne avtalen.

Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av greenfee, turnering eller simulatortime er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.

Refusjon

Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

• banen er stengt når greenfeespilleren har starttid

• stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst

• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt kurs blir avlyst

 

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet på kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

 

Endring av bestilling

Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til klubben senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig greenfeebillett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn to ganger. Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte greenfeebilletter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

For å kunne fylle opp starttider tar klubben forbehold om å kunne slå sammen flighter. Spillere aksepterer at bestilt starttid kan bli flyttet til en ny starttid 10 minutter tidligere eller 20 minutter senere enn opprinnelig starttid. Klubben må i så fall gi spilleren varsel om endringen senest 24 timer før opprinnelig starttid.

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Simulatortimer bookes i Golfbox. 18 hull tar sirka 1 time per spiller (går raskere etter hvert som man blir vant å spille simulatorgolf). Det er bare mulighet å booke en person i Golfbox per time. Er man to som ønsker å spille 18 hull sammen bestiller man 2 timer etter hverandre, er man 3 spillere booker man 3 timer etter hverandre og så videre. Det er selvsagt lov å booke 1 time og spille 9 hull hvis man er to som har lyst å dele på 1 time.

Mulighet for booking er 7 dager før aktuell dag.

Da vi forventer stort trykk på simulatorene er vi nødt til å ta full betaling selv om en ikke møter opp. Frist for avbestilling av starttid er dagen før.

bottom of page