Informasjon fra styret og komiteer

 

Referat fra styremøte i Polarsirkelen Golf 17.07.2021

Referat i fra styremøte 17.07.2021 finner du her.

 

Referat fra styremøte i Polarsirkelen Golf 25.05.2021

Referat i fra styremøte 25.05.2021 finner du her.

Referat fra styremøte i Polarsirkelen Golf 04.05.2021

Referat i fra styremøte 04.05.2021 finner du her.

Referat fra styremøte i Polarsirkelen Golf 12.04.2021

Referat i fra styremøte 12.04.2021 finner du her.

 

Informasjon fra styret:

For at medlemmene enklere skal kunne holdes orientert om styrets arbeid i kommende sesong har styreleder og nestleder utarbeidet en møteplan for året.

Styret skal etterstrebe å gjennomføre møter etter planen, men tar forbehold for små endringer ved behov eller stort frafall etc.

Bakgrunnen for en slik plan er at medlemmer og komiteer skal få tilstrekkelig tid og mulighet til å fremme sine saker for styret, og vi mener at dette bidrar til en bedre behandling av de saker som er på agendaen for hvert møte.

Vi ønsker også i den anledning at man forsøker å oversende de saker en måtte ønske fremmet i god tid før styremøtene avholdes, slik at styremedlemmene også får muligheten til å gjøre seg godt kjent med sakene før det behandles ved styremøte.

 

Møteplan for styret i Polarsirkelen Golf:

1: Uke 18

2: Uke 24

3: Uke 34

4: Uke 40

5: Uke 49

 

På vegne av styret i Polarsirkelen Golf

Patrick Mattson

Nestleder

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte for året 2020

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet finner du her.

Referat fra Medlemsmøtet 14.10.2020

Her finner du referat fra medlemsmøtet 14.10.2020.

Revidert budsjett for 2020

Revidert budsjett for året 2020 finner du her.

 

Sponsoravtale med Family Sports Club!

  • Aktive utøvere i Polarsirkelen Golf får treningsmedlemskap ved Family Sports Club for 363,- pr. mnd. (Ordinærpris ved senteret er kr 547,- pr mnd.)

  • 12 mnd bindingstid. Årlig adm. gebyr på kr 250,- tilkommer.

  • Medlemskapene er fullverdige og det betyr at man har tilgang til alle senters lokasjoner, inkludert Moheia Bad.

 

Endringer for banen og banemerking

Onsdag 03.06.2020 ble det gjort endringer for banen og banemerking. Klikk her for å lese mer.