Styret

Geir Andre Nilsen

Styreleder

Epost: geir.nilsen@rema.no                               

Mobil: 913 91 079

 

Patrick Mattson

Nestleder                               

Epost: patrick@prolink.no                                     

Mobil: 482 68 601

 

Thor Arne Linder

Styremedlem

Epost:                                      

Mobil: 997 32 953

 

Knut J. Sjøvoll

Styremedlem

Epost: knut.sjovoll@evry.com                             

Mobil: 900 71 652

   

Mads Myrvang Rødsjø

Styremedlem 

Epost: mads@moshipping.no                           

Mobil: 951 30 514   

             

Jørgen Hjelle

Styremedlem

Epost: jorgen.hjelle@gmail.com                       

Mobil: 993 75 291

 

Ørjan Klausen

Styremedlem     

Epost: orjan.klausen@gmail.com                     

Mobil: 470 40 145

 

Lajla S. Hortman

Varamedlem     

Epost: lajla.hortman@rana.kommune.no     

Mobil: 477 11 709

 

Kenneth Ekman

Varamedlem     

Epost: ekmankenneth@hotmail.com             

Mobil: 920 46 801