top of page
Golfing

SPILLEFORMER

SLAGSPILL

Slagspill er en turneringsform hvor vinneren er den som har brukt færrest slag. Hver spiller i runden teller det antall slag vedkommende har brukt på de enkelte hull tilsammen. Alle hull må hulles ut. Slagspill kan spilles som brutto eller som netto (netto score: en spillers score etter at handicap eller mottatte slag er trukket fra).

MATCHSPILL

Matchspill er en spilleform der to spillere (eller lag som foursome eller som fourball) konkurrerer mot hverandre.

Til forskjell fra slagspill der poeng regnes i antall brukte slag over hel(e) runde(r), telles poengene i matchspill i antall vunne enkelthull. På hvert hull kan spilleren oppnå ett poeng. Deltagerne spiller som normalt. Spilleren som bruker færrest slag på et hull mottar ett poeng. Hvis deltagerne spiller uavgjort, «deles» hullet og spillerne mottar ingen poeng.

Under en matchspillrunde føres en løpende poengberegning. Ved begynnelsen av matchen er stillingen uavgjort eller «all square». Stillingen uttrykkes deretter i én spillers ledelse over en annen spiller. For eksempel, hvis spiller A har vunnet tre hull, spiller B har vunnet ett hull og de har delt resten av hullene, uttrykkes stillingen ved at spiller A er «2 opp» (3 hull vunnet minus 1 hull tapt).

Dersom spillerene ligger likt («all square») etter 18 hull fortsetter de å spille på det 19. hull helt til en av dem vinner et hull og dermed hele matchen.

FOURBALL ELLER BEST BALL

Fourball er en konkurranseform hvor fire spillere spiller samtidig, med to på hvert lag. Alle spillerne spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innenfor hvert lag på hvert hull blir tellende. Spilleformen åpner gjerne for en mer taktisk spillemåte, der én av spillerne kan spille med større risiko, mens den andre forsøker å spille sikkert.

FOURSOME

Foursome spilles av fire spillere samtidig, med to på hvert lag. Lagenes to spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball frem til ballen er i hullet. Det er dermed kun to baller i spill til enhver tid. Foursome kan spilles enten som slag-eller matchspill.

GREENSOME

En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

STABLEFORD

Stableford er en konkurranse mot banens par. Hver spiller fører inn bruttoscoren for hvert hull. Etter at man har trukket fra de handicapberettigede slag per hull fører man opp poeng (se regel 32). Spilleren med flest poeng vinner konkurransen.

 Stableford kan spilles som single, fourball, foursome eller greensome. 

SCRAMBLE

Scramble er en lagkonkurranse hvor alle på laget spiller fra det sted hvor den beste ballen ligger, etter at alle har spilt. Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringene bør spilles uten hcp. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp. blir så lik som mulig.

TEXAS SCRAMBLE

Texas Scramble spilles med fire spillere, og som i vanlig scramble slår alle hver sin ball på hvert slag, og så velger man hvilken av de fire slagene som ligger best, og alle spillerne fortsetter fra dette punktet.

Det spesielle med Texas Scramble er at i løpet av runden må minst fire utslag fra hver av spillerne på laget ha vært brukt. I vanlig scramble kan man nemlig ende opp med at utslagene til én av spillerne brukes gjennom hele runden. Texas Scramble fjerner denne muligheten, og sørger i stedet for at alle spillerne blir en viktig del av spillet.

FLAGGOLF

Flaggolf er slagspillkonkurranse hvor hver spiller får utlevert et nummerert flagg. Flagget plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + mottatte slag). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet på andre runden (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår out of bounds eller mister ballen, settes flagget på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

bottom of page