Greenfee

 

18 hull/døgn (18 holes/day):

  • Voksne/adults  kr 400 dagsgreenfee/day

  • Junior (18 – 25)   kr 250 dagsgreenfee/day

  • Greenfeemedlemmer   kr 300 dagsgreenfee

 

Ved gjestespill skal greenfee alltid løses før utgang på 1. tee.

(For guest games, the green fee must always be settled before the end of the 1st tee.)

Greenfee tag for betalt greenfee skal være festet synlig på golf bag/tralle.

(Green fee tag for paid green fee must be attached visibly to the golf bag / trolley.)

 

Online booking via GolfBox:

Bestilling skal gjøres via GolfBox hjemmefra eller via PC som står i klubbhuset. Her kan man også dra medlemskort for å logge inn.

Starttidsbestilling skal gjennomføres, dette for å holde statistikk på antall spilte runder og for å holde oversikt over gjestespillere, greenfeemedlemmer etc.

 

Spillere uten tilgang til GolfBox skal registrere seg i klubbhuset eller greenkeeper.

(Players without access to the Golf Box will register in the club or Green keepers)