top of page
67901629_660480991030582_1845114909524754432_n.jpg

OM KLUBBEN

Ført i penn av Stein Frode Tørresvold

Norges Golf forbund 31.okt.1997

Rana Blad 07.oktober 1998

Rana Blad reportasje sak i formansskapet for eller i mot golfbane. Knepent ja for bane.

Polarsirkelen Golfklubb

Ligger i Mo i Rana og har en interessant historie.

Banen åpnet i sin nåværende utgave den 23. august i 2014. Det er en flott 9-hulls golfbane som strekker seg over et stort naturområde mellom fjorden og fjellene. Klubben har også en fin driving range, og et golfsimulator senter. 
Vi jobber for tiden med å finne tilbake til det rent historiske rundt klubben, og banen.

Den spede begynnelsen.

Kent Inge Hansen var en gang på 1990 tallet hos sin sønn lenger sørpå, og hadde lært seg litt golf. Han startet på den tiden med å undersøke mulighetene for å gjøre det mulig for helgelendinger å få muligheten til å spille golf i nærområdet. 

Kent Inge jobbet iherdig og målbevisst for å finne lokasjoner som kunne egne seg til dette bruket. Ikke like enkelt mellom fjell og fjord på Helgeland, å finne egnede områder for slikt, å da heller ikke enkelt med trauste nordlendinger, som syns ting og tang skal være som de har vært i de siste hundre årene. Nytenkning er ikke så lett å spre blant disse trauste innbyggerne. 

Lokasjoner på flere områder ble undersøkt, Korgen, Nesna og flere områder ble undersøkt. Det "Hotteste" området var et område i Hemnes kommune, der Kent Inge fikk 60.000,- til forprosjekt av kommunen, for å se på mulighetene for å opparbeide en 18 hulls golfbane. 

Som de fleste områder, så dukker det opp gjenstridige personer som ser de negative effektene før de positive, og vektlegger disse på en helt annen måte enn ivrige golfspillere. Så prosjektet ble etter en del forsøk, skrinlagt. 

Området i Nesna kommune kom heller ikke gjennom, på grunn av en mann, som ikke så det formålstjenlig å opprette golfbane på områder som ble benyttet til rekreasjon for folket i Nesna kommune. 

Dermed sto det stille en stund, men Kent Inge ruget fortsatt på sin drøm om å få dette til, da en herremann med navnet Ole Bakken, som lurte på om Kent Inge hadde sett på muligheten på Alteren? 

Kent Inge hadde da ikke sett for seg dette området, som noe annet enn det vi i Rana kaller for et "Gaup land". Det vil si at det er bratte berg og dype daler, i et skogsområde som ikke er fremkommelig for menig mann.

Men Kent Inge tok likevel turen til Alteren, for å ta dette området til nærmere vurdering. Å i baklandet her på Alteren viste det seg at det var muligheter for å opprette et treningsfelt, og muligens noen hull. Slik ble det til at Kent Inge kunne starte jobben med å lage en golf aktivitet tilgjengelig for Helgelendingene.

Det tok ikke lang tid før det som seg hør og bør, kom bekymringer og motstand mot bruken av området til dette formålet, det skulle til å begynne med, inngås en leiekontrakt på fem år på landet som da skulle bli golfbane.

Det kom snart frem at bondelaget ikke syns at dette var greit, og ville ha vedtaket omgjort. Da de fryktet at det ville bli en permanent golfbane på stedet. Noe de med god grunn kunne frykte, som vi vet i dag, er banen ganske så permanent, fordi om den ennå ligger på leid land.

Opprettelse av klubb og styret.

Etter å ha fått gjennomslag for aktivitet i området, ble det konstituert et interimsstyre for den fremtidige klubben. I henhold til Kent Inge Hansens fortellinger, hadde han, gjennom en samtale med Jan Haaland, bedt Jan om å se på mulighetene for å danne et interimsstyre, noe Kent Inge ikke ønsket å stå for. 

Slik ble det til at det første interimsstyre ble dannet, og det besto av Jan Haaland, Kjell Atle Nordås, Erik Wulfsberg, Bjørnar Øverland, Viktor Kvandal og Pål Høsøien.

Det ble laget en foreløpig skisse av treningsfelt og bane, 

som kunne legges frem på det kommende stiftelsesmøtet

som  ble fastsatt til 3.mai kl. 18.00

Det var flere grunner til akkurat denne datoen, da de også

ville få besøk av Norges Golfforbund denne dagen.

Stiftelsesmøtet ble avholdt, men i skrivende stund, har skribenten manglende 

informasjon om utfallet, og hvem som havnet i styret for klubben ved stiftelse.

Byggingen starter.

Det måtte en vei til, denne bygde Øyjord og Ånes fra Altermarkveien, ned til området som den gang skulle huse driving range og treningsområder. Det ble fort lagt frem planer for treningsfelt og bane, som ble en seks hulls bane. Det fortelles at driving rangen den gang, gikk ut over en av de største myren på området, slik at ballplukking måtte for det meste foregå for hånd. 

I dagens bane kjenner vi igjen hull 6, som hull 5, vi ser at hull 3 har blitt hull 9, med en liten endring av fairway, hull 5 er blitt hull 6, og hull 4 er blitt til hull 7. 

Av disse hullene forteller Kent Inge Hansen, at det er kun dagens hull 3, 5 og 9 som er bygd opp med grus fra altermarka, de resterende greenen ble bygd opp ved hjelp av den da tilstedeværende jord og mark som lå der. Dette er grunnen til at vi i dag snakker om at vi har forskjellige greener, med forskjellige vekstforhold og hardhet. Stimpen kan derfor variere fra green til green, selv på en godværsdag.

Vi vet da at dagens hull 1, 2 og 8 har kommet til i ettertid. Landet for disse hullene ble leid fra 2008, da byggingen av disse hullene startet. Avdekningsmasse og grus fra Alterskjær ble siktet sammen til en masse som skulle være perfekt til dette formålet. Per Håkon Altermark 

Dag og Bjørn Rønning var tidlig med å jobbet med utvidelsen fra 6 til 9 hull.

Dag grovplanerte veien opp til huset slik den er i dag, Mikal Martin Olsen sørget for å kjøre på med "Utharpet" og topp dekke på veien. 

I samtale med Dag Folke Rønning, får vi også høre at det er gravd ned ca. 3 km. med rør på banen. En stor jobb for en liten klubb i oppstart her. Det var mye fuktighet som må fraktes bort i enkelte områder som bare besto av myrholdig jord.

Det er vanskelig å nevne alle som deltok i byggingen av banen, og opprettelse av klubben, mange navn dukker opp i samtaler med den eldre generasjonen, som deltok i den spede begynnelsen. Kjell Atle Nordås, Odd-Arne Grønli er noen av de som er nevnt, som jeg gjerne skulle hatt en prat med for utfyllende historie. Ikke like greit å nå alle, men noen er nevnt, og noen er kanskje uteglemt.

Anonse for stiftelsesmøtet Polarsirkelen Golf 3.mai 1999

Rana Blad April 1999

Rana Blad 02. oktober 2004

Rana Blad reportasje der alle ønskes velkommen til stiftelsesmøtet i Polarsirkelen Golf
bottom of page