top of page
Golf Ball Basket

MEDLEMSKAP

INNMELDING

For å melde deg inn i klubben, send en e-post til post@polarsirkelen-golf.no med følgene informasjon om deg selv:

  • Navn

  • Adresse, Postnr./sted

  • Fødselsdato

  • Telefonnummer

  • Har du vært medlem i noen golfklubb tidligere? Har du grøntkort i fra tidligere?

MEDLEMSKAP

9 - 14 år Medlem m/spillerett

15 - 25 år Medlem m/spillerett

21 - 99 år Non Resident

26 - 99 år ektefelle/samboer

26 - 99 år Medlemskap

Greenfee Medlemskap

Juniortrening m/ medlemskap

Bagrom

Simulatortime medlem/ikke medlem

Klubbens medlemmer:                         

- forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på   årsmøtet.

- følge den til enhver tid gjeldende lov for Polarsirkelen Golf     

450,-

1050,-

1050,-

4650,-

4850,-

2150,-

2350,-

650,-

180,- / 260,-

UTMELDING

Eventuell utmelding av klubben eller endring av kontingentkategori må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år. 

bottom of page