top of page

Bedriftsgolfen 2022

Oppdatert: 23. mai 2022


Polarsirkelen Golf vil også i år arrangere bedriftsserie i golf. Vi utfordrer herved alle bedrifter med en eller flere golfere til å stille ett eller flere lag. (Man trenger ikke å ha foretaksnummer i Brønnøysundregisteret for å være ”bedrift” i denne sammenhengen.)


Serien er ment å være uhøytidelig, hvor alle kategorier golfspillere kan delta. Fra singelhandicapperen til den som knapt nok har tatt i ei golfkølle. Likevel forventer vi at det vil ligge mye prestisje i de enkelte oppgjørene, og i plassering på tabellen….


Serien spilles som følger (disse reglene kan bli gjenstand for endringer før vi drar i gang første runde):

 • I år, som i fjor, spiller vi scramble!

 • Begge spillerne slår ut. Man velger den best plasserte ballen, og spillerne plasserer ballen i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra det valgte punktet. Gjentas om nødvendig til ballen er i hullet. På greenen spilles det fra det valgte punktet, og i bunker gjenskapes leie.

 • Det spilles med 25% av samlet spillehandicap. Det vil si at man summerer tildelte slag for de to spillerne, deler på fire, stryker desimaler, og spiller stableford med det som utgangspunkt. (Se detaljert beskrivelse nederst.)

 • I år, som i fjor, aksepteres ikke hengekamper.

 • Dersom noen ser at de absolutt ikke kan stille lag på en oppsatt kampdag, kan man avtale med motstanderen å spille kampen FØR det oppsatte tidspunktet. Hvis ikke det lar seg gjennomføre, tilfaller seieren og 2 poeng det laget som møter opp til oppsatt tidspunkt. Møter ingen av lagene, deles poengene 1-1.

 • Det spilles fra valgfritt utslagssted, dog med et par små begrensninger. Herrespillere som normalt spiller i A-klassen (hcp bedre enn 12,0) skal spille fra gul tee. Blå tee kan kun benyttes av spillere som normalt spiller på klubbhandicap (høyere enn 36,0).

 • To spillere fra hvert lag i hver kamp. Laget kan totalt benytte så mange spillere de vil i løpet av sesongen, men samme spiller kan ikke representere forskjellige lag.

 • 2 poeng for seier, 1 for uavgjort.

 • En gruppe med reint serieoppsett, eller innledende grupper med playoff mellom de beste lagene, avhengig av antall påmeldte lag.

 • Hver kamp går over 9 hull.

 • Kamper kan spilles som fadderrunder. Det vil si at en av de to spillerne kan være uten VTG-kurs / grønnkort / medlemskap. Men minst en av de to på banen må være ”godkjent” golfer.

De tre beste lagene premieres med pokal.


Turneringsavgift: 2.000,- kroner per lag. Avgiften dekker også eventuell greenfee.


Påmeldingsfrist: Lørdag 4.juni 2022.Påmelding skal inneholde: Navn på laget

Navn på kontaktperson

Mailadresse kontaktperson

Mobilnummer kontaktperson


Det her blir artig i år og!På vegne av turneringskomiteen i Polarsirkelen Golf

Med vennlig hilsen,

Vidar SmalåsPS:

For å motvirke eventuell usikkerhet rundt beregning av mottatte slag, her er en punktvis oppskrift:

 • Selv om vi spiller 9 hull, kan det være greiest å bruke tallene for 18 hull.

 • I bedriftsserien har vi valgt å sette max handicap til 36. Personer med høyere hcp enn 36 må gjerne spille, men vil få tildelte slag ut fra hcp 36.

 • Finn antall tildelte slag for begge spillerne på laget. Tildelte slag leses ut av tabell, og avhenger av kjønn, handicap og utslagssted.

 • Summer lagets samlede antall tildelte slag. (For eksempel 21+32=53)

 • Del på 4. (For eksempel 53/4=13,25)

 • Stryk desimalene. (For eksempel 13,25=13)

 • Plasser lagets tildelte slag i henhold til indekseringen på scorekortet. (For eksempel 13 slag plasseres på hullene med indeks 1-13.)

 • Spill banens første 9 hull. (I vårt eksempel med 13 tildelte slag, vil 7 av disse havne på de 9 hullene som skal spilles.)

 • Laget spiller så scramble, og får stablefordpoeng på hvert hull. (2 poeng for lagets par, osv….)

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Comments


bottom of page