top of page

Bedriftsgolfen 2022

Oppdatert: 23. mai 2022


Polarsirkelen Golf vil også i år arrangere bedriftsserie i golf. Vi utfordrer herved alle bedrifter med en eller flere golfere til å stille ett eller flere lag. (Man trenger ikke å ha foretaksnummer i Brønnøysundregisteret for å være ”bedrift” i denne sammenhengen.)


Serien er ment å være uhøytidelig, hvor alle kategorier golfspillere kan delta. Fra singelhandicapperen til den som knapt nok har tatt i ei golfkølle. Likevel forventer vi at det vil ligge mye prestisje i de enkelte oppgjørene, og i plassering på tabellen….


Serien spilles som følger (disse reglene kan bli gjenstand for endringer før vi drar i gang første runde):

 • I år, som i fjor, spiller vi scramble!

 • Begge spillerne slår ut. Man velger den best plasserte ballen, og spillerne plasserer ballen i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra det valgte punktet. Gjentas om nødvendig til ballen er i hullet. På greenen spilles det fra det valgte punktet, og i bunker gjenskapes leie.

 • Det spilles med 25% av samlet spillehandicap. Det vil si at man summerer tildelte slag for de to spillerne, deler på fire, stryker desimaler, og spiller stableford med det som utgangspunkt. (Se detaljert beskrivelse nederst.)

 • I år, som i fjor, aksepteres ikke hengekamper.

 • Dersom noen ser at de absolutt ikke kan stille lag på en oppsatt kampdag, kan man avtale med motstanderen å spille kampen FØR det oppsatte tidspunktet. Hvis ikke det lar seg gjennomføre, tilfaller seieren og 2 poeng det laget som møter opp til oppsatt tidspunkt. Møter ingen av lagene, deles poengene 1-1.

 • Det spilles fra valgfritt utslagssted, dog med et par små begrensninger. Herrespillere som normalt spiller i A-klassen (hcp bedre enn 12,0) skal spille fra gul tee. Blå tee kan kun benyttes av spillere som normalt spiller på klubbhandicap (høyere enn 36,0).

 • To spillere fra hvert lag i hver kamp. Laget kan totalt benytte så mange spillere de vil i løpet av sesongen, men samme spiller kan ikke representere forskjellige lag.

 • 2 poeng for seier, 1 for uavgjort.

 • En gruppe med reint serieoppsett, eller innledende grupper med playoff mellom de beste lagene, avhengig av antall påmeldte lag.

 • Hver kamp går over 9 hull.

 • Kamper kan spilles som fadderrunder. Det vil si at en av de to spillerne kan være uten VTG-kurs / grønnkort / medlemskap. Men minst en av de to på banen må være ”godkjent” golfer.

De tre beste lagene premieres med pokal.


Turneringsavgift: 2.000,- kroner per lag. Avgiften dekker også eventuell greenfee.


Påmeldingsfrist: Lørdag 4.juni 2022.Påmelding skal inneholde: Navn på laget

Navn på kontaktperson

Mailadresse kontaktperson

Mobilnummer kontaktperson


Det her blir artig i år og!På vegne av turneringskomiteen i Polarsirkelen Golf

Med vennlig hilsen,

Vidar SmalåsPS:

For å motvirke eventuell usikkerhet rundt beregning av mottatte slag, her er en punktvis oppskrift:

 • Selv om vi spiller 9 hull, kan det være greiest å bruke tallene for 18 hull.

 • I bedriftsserien har vi valgt å sette max handicap til 36. Personer med høyere hcp enn 36 må gjerne spille, men vil få tildelte slag ut fra hcp 36.

 • Finn antall tildelte slag for begge spillerne på laget. Tildelte slag leses ut av tabell, og avhenger av kjønn, handicap og utslagssted.

 • Summer lagets samlede antall tildelte slag. (For eksempel 21+32=53)

 • Del på 4. (For eksempel 53/4=13,25)

 • Stryk desimalene. (For eksempel 13,25=13)

 • Plasser lagets tildelte slag i henhold til indekseringen på scorekortet. (For eksempel 13 slag plasseres på hullene med indeks 1-13.)

 • Spill banens første 9 hull. (I vårt eksempel med 13 tildelte slag, vil 7 av disse havne på de 9 hullene som skal spilles.)

 • Laget spiller så scramble, og får stablefordpoeng på hvert hull. (2 poeng for lagets par, osv….)

Siste innlegg

Se alle

Årsmøte Polarsirkelen Golf

Årsmøte i PG vil bli avholdt tirsdag 19. mars 2024 Tid. kl. 19:00 Sted: Polarsirkelen VGS. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn til styret senest to uker før årsmøte dato. Sendes til:

bottom of page