top of page

Endringer for banen og banemerking

Onsdag 03.06.20202 ble følgende endringer for banen og banemerking vedtatt.


Banemerking

Out of bounds markering i grøfta mellom hull 2 og hull 8 fjernes. Vedtaket begrunnes med at det er uvanlig at det plasseres out of bounds markering midt på spillefeltet. Videre anser man ikke at det er en ubetinget fordel å benytte fairway på hull 8 for å spille seg opp på green hull 2. Dette fordi man setter både bunker foran green samt out of bounds bak green i spill.


Ny lokal regel

Det ble vedtatt at det etableres en lokal regel som innebærer at det praktiseres ballplassering innenfor en køllelengde på kortklipt område av spillefeltet. Det vil si fairways og fringe.

Ballplassering på hele spillefeltet – som tidvis har vært praktisert – skal heretter ikke praktiseres.


Turneringskomitten har ellers ytret ønske til banekomitteen at følgende vedrørende fairways og rough etterstrebes:


På bakgrunn av den nyetablerte lokale regelen – ballplassering på kortklipt område – må det søkes å klippe banen sånn at man ser et markert skille mellom fairway og rough.


Det er også ytre ønske om at rough langs høyre side av hull 1 slippes opp og fremstår som tykk rough. Dette begrunnes med at terrenget mellom 150 – 250 meter fra gul tee faller mye mot skogen. Dette gjør et gode utslag som lander i fairway fort kan rulle ut i skogen, noe som er en unødvendig hard straff for et i utgangspunktet godt golfslag. Intensjonen er at tykk rough holder flere baller på spillefeltet.


For hull 2 er det ytret ønske om at rough på høyre side langs grøfta etableres både bred og tykk. Samme begrunnelse som for hull 1. Terrenget faller mye mot grøfta, og den tykke roughen skal ha som intensjon å stoppe ballene før de ruller i grøfta. Samtidig vil dette bidra til å «presse» spillet opp til venstre sånn at hull 2 spilles mest mulig etter intensjonen.

 

Roger Krutå, turneringskomiteen

Mikal Martin Olsen, banekomiteen

Knut Sjøvold, styretComentários


bottom of page