top of page

Ang. banens slope tabeller

Som sikkert flere har fått med seg, så er vår bane for tiden uten slope tabeller, da datoen er utgått på de som foreligger hos oss pr.dags dato.

Dette jobbes det nå med, vi vil for en tid fremover, få utvidet gyldigheten på de tabellene som foreligger, slik at banen igjen er en godkjent HCP bane.

Vi ønsker å få til en ny sloping, men de personer som tar slike slopinger er for tiden veldig opptatt, og ser ikke muligheter for å få dette til før 2025. Men de lover oss da altså å få utvidet gyldighet på banen slik den står i dag.


Samtidig ser vi at vi i motsetning til mange andre baner, benytter fargekoder på utslagsteene, men da i litt feil rekkefølge i henhold til normalen, der blått utslag skal ligge mellom rødt og gult.


Ved eventuelt overgang til metrisk system, tallkoder på teene, vil dette vist nok koste litt mer, så vi ser på hvilke muligheter vi har for dette også.

Siste innlegg

Se alle

Endringer på Bedriftsgolfen

https://www.polarsirkelen-golf.no/bedriftsgolf Hei, Det er rift om plassen og starttidene på golfbanen vår. Og det skal vi være glade for. Vi har valgt å ikke stenge banen for andre spillere under avv

Comments


bottom of page