top of page

Bane- og spilleforhold fremover



Vi er nå inne i vinterforberedelsene for banen, og da spesielt for greener og fairwayer.

Greenene er nå både hullpipeluftet og det er også pumpet luft ned i grunnen på disse med en spesiell maskin. I tillegg er greenene sprøytet 2 ganger med middel mot bla. sopp og diverse andre uønskede sykdommer. Greenene ble i dag valset med vår greenroller.


Greenene vil bli klippet igjen lørdag/søndag, og dette vil bli siste klipp denne sesongen. Når dette er gjort de spøytes med et annet stoff 2 ganger med 14 dagers mellomrom. Greenene kan ikke klippes etter at første sprøyting med dette stoffet er gjort. Vi sprøyter med et middel som heter Medaljon. Dette stoffet er med på å gi greenene bedre mulighet til å klare overvintringen på en god måte. Det samme ble gjort i 2022 og var en viktig del av flere årsaker til at vi i år har hatt fine greener stort sett hele sesongen.


Vi er nå igang med å hullpipelufte alle fairwayer med vår luftemaskin. Dette er en stor jobb som tar flere dager å få utført, da vi ikke kan ha stor hastighet på traktor og lufter under denne utførelsen. Dette er en jobb som neppe har vært utført tidligere med denne maskinen og med slikt omfang. Dette tror vi vil være med på å gi fairwayene mulighet for å overleve vinteren på en langt bedre måte, og som igjen skal være med på å gi oss bedre fairways til neste år sammenlignet med i år. Dette, og også lufte fairwayene er viktig på samme måte som å lufte greener for å få et godt resultat. I tillegg så regner vi med at vertikalskjæring og resåing som i år ble gjort på fairwayene vil bli mere synlig til neste år med tanke på gress tettheten på fairwayene.


Men så vet vi også oppi alt dette at en forferdelig vinter og vår kan rasere og legge en golfbane nesten het død, hvor man må starte helt på nytt igjen. Vi prioriterer uansett å legge forholdene best mulig til rette for en god overvintring og en ny flott bane i 2024.

Vi kommer ikke til å klippe mere fairway og rough i år da veksten stort sett er stoppet opp, og sist men ikke minst at banen er for tiden så bløt at unødvendig kjøring med store maskiner ikke er å anbefale. Selv om vi slipper fairway, rough og greener litt opp nå før vinteren, så er det gode spilleforhold på banen.


I år som i 2022 regner vi med å stenge banen for spill en eller annen gang i løpet av andre halvdel av oktober. Selv med en mild høst utover, vil banen ikke bli åpen for spill i november. Viser til tidligere skriv om viktigheten av å la banen og greenene "hvile" før frosten og snøen kommer.

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Comments


bottom of page