top of page

Referat styremøte 20.04.2022

Dato: 20.04.2022

Sted: Strand Shippings lokaler


Styremedlemmer som møtte
 • Thor Arne Linder

 • Knut Jøran Sjøvoll

 • Sigurd Hognestad

 • Patrick Mattson

 • Kenneth Ekmann

 • Mads Myrvang Rødsjø


Styremedlemmer som ikke møtte
 • Kristin Haaland

 • Geir Andre Nilsen

 • Lajla Hortman

Sak 1

Tildeling av komiteer
 • Banekomite: Patrick og Thor Arne

 • BUA: Mads

 • Senior: Sigurd

 • VTG: Patrick og Kenneth

 • Simulator: Geir

 • Junior: Kristin

 • Turnering: Knut Jøran

 • Banekomite: Patrick og Toro

 • BUA: Mads

 • Senior: Sigurd

 • VTG: Patrick og Kenneth

 • Simulator: Geir

Sak 2

Satsing på juniorgruppa samt nybegynnere. Enighet om oppstart av frivillig trening for nybegynnere. (Torsdagsgolfen)


Sak 3

Banekomiteen

Skal ha møte 25.04 på Alteren og fremdriften presenteres i kjølvannet av den. Sigmund skal ha informasjon ved innkjøp. Gjødsel er bestilt. Greenfrø er bestilt. Banekomiteen gjøres kjent med den vedlikeholdsplanen som er brukt tidligere.


Sak 4

Jonas og Sigmund enes om arbeidsfordeling på Alteren. Redegjør kjapt for styret med et skriv. Legger også ut dokumentet Planer for 2022.


Sak 5

BUA organiserer og inviterer til dugnad. Mads kontakter BUA leder.


Sak 6

Viser til styremøte i november og benytter sofakroken til kontor for Sigmund. Jonas beholder sitt. Turneringskomiteen låner ved behov.


Sak 7

Simulatorutredning

Geir følger opp årsmøte vedtaket og utreder sammen med forslagsstiller, Stig Halvorsen, og simulatorkomiteen. Kommer med rapport til styret.


Sak 8

Jonas og Sigmund redegjør for status sportslig satsing og økonomi hvert møte.


Sak 9

Styret ber Sigmund om å organisere kaffemaskin og vendormaskin. Det er enstemmig i styret at denne løsningen er noe vi ønsker å forsøke. Sigmund redegjør underveis.


Sak 10

Styremøter

Varamedlemmer innkalles sammen med styremedlemmer og man gir tidlig tilbakemelding om man kan møte eller ikke. Og oppgaver fordeles på respektive kontaktpersoner inn mot komiteer. For å sikre en hyggelig kultur i klubben, synliggjør vi «tjenestevei» for medlemmer.


Sak 11

Patrick legger ut oppfordring til medlemmene om å betale inn medlemsavgiften. Jonas bestiller bag-merker som vi forsøker å ha på plass innen åpning. Patrick gjør samtidig oppmerksom på at vi med to ansatte kommer til å ha hyppigere kontroller og både på booking i Golfbox og betaling av medlemsavgift.


Sak 12

Patrick kontakter valgkomite for å erstatte Svein Olav Ludvigsen som flytter fra byen.

Opmerkingen


bottom of page