top of page

Retningslinjer for simulatorspill

Etter møte med kommuneoverlege Frode Berg gjelder følgende regler for golfsenteret på Selfors:


- Tidligere restriksjoner videreføres. Maks 3 spillere per simulator, og 10 totalt i lokalene.

- Bare medlemmer med bostedsadresse i Rana kommune får bruke lokalet.

- Døren inn til lokalet skal ALLTID være stengt (det er tillatt å lufte lokalet under oppsyn).

- Det er fortsatt viktig med renslighet: skjermer, stoler og øvrige overflater skal desinfiseres med sprit etter avsluttet spill. Toalettet skal også desinfiseres etter bruk.

- Ikke glem å sprite hendene dine når du ankommer senteret.


Denne beskjeden er vi veldig glade for. Det er opp til oss å vise at vi kan følge de regler som vi har.


Med vennlig hilsen,

Simulatorkomiteen / Jonas Alvsing


bottom of page