top of page

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for året 2023.


Kjære Sponsorer / Samarbeidspartnere

 

Året 2023 er på hell.  Det har vært et begivenhetsrikt år for klubben.

Aldri før har vi opplevd en sesong med topp forhold over lang tid.  Når så høsten inntok landsdelen kunne vI

spille på topp forhold inne på klubbens investering i Trackman simulatorer

Det har vært arbeidet godt i alle komiteer og styret har med de endringer som er utført lagt et godt grunnlag for videre drift.

 

Klubben har en omsetning på over 2.3 mill. i 2023 hvorav medlemsavgiftene utgjør 0,7 mill.  For å drifte klubben er vi derfor

avhengige av sponsormarkedet og tilskudd.

Vi mener at PG bidrar positivt til bolyst i Rana regionen og representerer et attraktivt tilbud.  Vi har et fantastisk anlegg

og medlemmer som alle bidrar til utvikling av klubben.

 

Uten dere på lag med PG har vi ikke kunnet fremstå som i dag.

 

Vi takker for samarbeidet i 2023 og ser frem til et fortsatt godt samarbeide.


 • MBA Entreprenør AS

 • Haaland AS

 • Rema 1000 Ranenget

 • Merkantil Consult AS

 • Tietoevry Fintech

 • Coop Midt-Norge SA

 • Clima AS

 • Forsikring Helgeland AS

 • Bilalliansen AS

 • Helgeland Plast AS

 • Nord Tannklinikk AS

 • Renta AS avd Helgeland

 • Helgelandskraft AS

 • Sparebank 1 Helgeland

 • Rana Blad.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Polarsirkelen Golf

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Kommentare


bottom of page