top of page

Utvidet styre- og komitémøte 02.05.2023

Dato: 02.05.2023

Sted: PVGS

Styremedlemmer som møtte
 • Mads Myrvang Rødsjø

 • Chris Linder

 • Tanja Sakariassen

 • Einar Andersen

 • Roger Halsen

 • Stein Frode Tørresvold

 • Sigurd Hognestad

Varamedlemmer
 • Peter Østberg

Fraværende
 • Lajla Silvana Hortmann, varamedlem

Komitemedlemmer
 • Mikal Martin Olsen

 • Ronny Forslund

 • Roger Krutå

 • Willy Kvandal

 • Jan-Terje Karlsen


Saksliste:

Sak 16/23 Økonomi

Likviditeten i klubben er betydelig bedret. Dette fører til at komiteene kan gjøre innkjøp av driftsrekvisita, utstyr mm. Det er god kontakt om innkjøp mellom kasserer og leder samt de ulike komitelederne på innkjøp.

Det gjenstår en stor ryddejobb på å slette gamle forfalte fordringer ( kontingenter, varer mm).


Sak 17/23 Kickoff

Bakgrunnen for et kickoff møte med medlemmene er å orientere om styrets og komiteenes arbeide for kommende sesong.

Vi ønsker å markere en ny start hvor det frivillige arbeidet i klubben må være en bærekraft.

For at møtet skal bli en suksess må hver av oss markedsføre /kontakte medlemmene om å møte opp på Meyergården 10. mai.


Styret og komitemedlemmene fikk en presentasjon av Alteren 2.0. Dette prosjektet er fremtidsrettet og positivt for klubben. Fremdriften i prosjektet er avhengig av masseberegning, prissetting/anbud og sist men ikke minst tilskudd fra Spillemidlene. Rana Kommune prioriterer prosjekter som faller inn under tildeling av spillemidler innen 15 sept. hvert år. Det var enighet om at vanningsanlegg til greenene må inkluderes i prosjektet. Prosjektet er omfattende hvor bla ny vei til PGP inngår.


Ronny orienterte kort fra markedsarbeide sålangt.

 • Fiber fra Telemix

 • Arbeidsklær fra Tools

 • Verktøy fra Tess

 • Videre arbeides det med å få laget en presentasjon av PG og PGP slik at vi kan bli presentert på byens hoteller og Visit Helgeland.


Til møtet skal hver komite lage en powerpoint presentasjon som skal sendes Stein Tore Tørresvold for koordinering.

Stein Tore lager et standardoppsett på powerpoint mal og sender komitelederne.


Hver komite har max 10 min på å presentere sine samarbeidspartnere og planene for årets sesong.


Presentasjonen forberedes og presenteres

 1. Styret

 2. Sportslig leder

 3. VTG/ Junior

 4. Banekomiteen

 5. Maskingruppe

 6. Bua

 7. Turneringskomiteen

 8. Markedskomiteen

 9. Simkomiteen

 10. Seniorkomiteen

 11. Alteren 2.0


En brainstorming gav ulike innspill til presentasjonene.;

 • Åpendag ved driving rangen, - trenger nødvendigvis ikke medlemskap.

 • Utsalg av utstyr.

 • Mere fokus på Familiedag

 • Putting matter

 • Skoleelever

 • Medier for kommunikasjon med eksisterende og nye medlemmer;

  • Golfbox om kickoff.

  • Rana Blad

  • Snap chat

  • Web side

  • Facebook

  • Tik Tok

 • Skoleelever

 • Dugnad

 • Baneåpning to do list

 • Fadderordning.

 • Golfvert

 • Scramble

 • Blå tee

 • Skape et godt miljø, Vertskap. Være på tilbudssida.

 • Gjennomføring av tiltak som er besluttet.

 • Sommervikar, finansiert gjennom NAV

 • Marshal


Frist for levering av innspill. Til Stein Frode mandag 8.mai.Siste innlegg

Se alle

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Comments


bottom of page