top of page

Referat fra årsmøtet 22.03.22

 1. Årsmøtet godkjente de stemmeberettigede.

 2. Dirigent under møtet: Mads Myrvang Rødsjø.

 3. Protokollfører under møtet: Jonas Alvsing.

 4. Representanter for underskriving av protokoll: Ronny Forslund og Bjørn Pedersen.

 5. Innkallingen til møtet ble godkjent.

 6. Sakslisten ble godkjent.

 7. Forretningsorden ble godkjent.

 8. Styrets og samtlige komiteers årsberetning ble godkjent.

 9. Sigmund redegjorde for klubbens reviderte regnskap. Det ble konkludert med at vi fra og med nå skal fakturere våre sponsorer med MVA.

 10. Ett forslag var sendt inn. Det gjeldte klubbens simulatorsenter. Etter stemming skal det settes en prosjektgruppe som skal sammen med simulatorkomiteen se videre på saken.

 11. Medlemsavgifter ble fastsatt. Det ble besluttet av samtlige VTG-deltagere skal få medlemskapet videreført også til året etter gjennomført kurs.

 12. Klubbens budsjett for året 2022 ble godkjent.

 13. Organisasjonsplanen ble godkjent, med en forandring. Siste delen av stillingsbeskrivelsen til DL skal strykes.

 14. Klubbens strategiplan ble godkjent.

 15. A, Følgende styre ble enstemmig godkjent: Styreleder - Mads Myrvang Rødsjø, valgt for 2 år Nestleder - Patrick Matsson, ikke på valg Styremedlem - Tor Arne Linder, ikke på valg Styremedlem - Knut J Sjøvoll, valgt for 1 år Styremedlem - Geir Andre Nilsen, valgt for 2 år Styremedlem - Kristin Haaland, valgt for 2 år Styremedlem - Sigurd Hognestad, valgt for 2 år Varamedlem - Lajla Hortman, ikke på valg Varamedlem - Kenneth Ekman, valgt for 2 år B, Årsmøtet gjenvalgte medlemmene av kontrollkomiteen: Lars Erik Zetterlund Nilsen Ole Johan Knudsen C, Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til ting og i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett i. D, Årsmøtet ble enige om følgende valgkomité: Leder - Ronny Forslund Kjell Gunnar Johansen Svein Olav Ludvigsen E, Enstemmig beslutning om valg av revisor: Per Erik PedersenSiste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page