top of page

Referat styremøte 22.06.2022

Dato: 22.06.2022

Sted: Polarsirkelen Golf, klubbhus


Styremedlemmer som møtte:
 • Tor Arne Linder

 • Knut Jøran Sjøvoll

 • Sigurd Hognestad

 • Patrick Mattson

 • Mads Myrvang Rødsjø

 • Kristin Haaland

 • Kenneth Ekman

Styremedlemmer som ikke møtte:
 • Geir Andre Nilsen

 • Lajla Hortman

Ansatte som møtte:
 • Sigmund Kjelstad

 • Jonas Alvsing


Sak 19/22

Jonas refererer om sportslig drift. Første VTG møtte 4 av 12. Andre og tredje fulltegnet. Momek har hatt eget VTG kurs. I juni møtte også 28 elever fra Mjølan VGS. Coring Company med 12 ansatte. Juniortreninger er også i gang med 14 stk som har vært minimum 1 gang.


Sak 20/22

Økonomileder informerer om at vi nærmer oss budsjett. SpareBank 1 gir fra seg eksklusiviteten og gir 50.000,- mot budsjettert 145.000,- Sigmund har DnB i bakhånd. Kaffemaskinen har gitt positive tall. Venter fremdeles på Vendor Maskinen.


Sak 21/22

Banekomiteen kommer med en oppstilling av kostnader opp i mot vedtatt budsjett. Toro/Patrick følger opp. Ber samtidig banekomiteen om å informere om kommende kostnader.


Sak 22/22

Medlemskap purres opp blant ikke-betalende medlemmer. En del medlemmer har vært seine med betaling av medlemskapene sine. Videre oppfordres det å gjøre bestillinger i Golfbox og at flighter fylles dersom det er trøkk på banen.


Sak 23/22

Innspill fra banekomiteen v/ Ronny. Det ønskes hjelp til klipping. Sigmund tilby seg å hjelpe. Møte mellom banekomite og Sigmund bør på plass.


Sak 24/22

Nabo har ytret ønske om etablering av ny vei til Polarsirkelen Golf. Det er grunner til at PG bør se på dette sammen med naboen. Det etableres kontakt med kommunen v/Inger Blikra. Befaring må sikkert på plass.


Sak 25/22

Profilering. Juniorkomteen ønsker å lage en flyer og trenger derfor en profil med bakgrunnsfarge. Knut/Kristin følger opp.

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page